DrStep proširuje spektar usluga!

Hallux valgus je veoma neprijatna pojava protiv koje se borimo na našoj klinici. Predstavlja progresivnu rotaciju palca od srednje linije stopala, pri čemu nastaje prominencija (čukalj) glave prvog metatarzalnog zgloba. Čukalj se formira sa unutrašnje strane metatarzofalangealnog zgloba palca. Češća je pojava kod žena, ali i kod obolelih od reumatoidnog artritisa. Uključeni su i deformiteti…